Välkommen till

Vägen

En familj av troende som söker sanningen och livet.

Halleluja

Jesus är vårt hopp.

SKÄRHOLMENS FÖRSAMLING

Skärholmens församling är en plats för möten – med Gud, med andra människor och med dig själv. Skärholmens kyrka är en kyrka som ligger i Skärholmens församling i Stockholm kommun. Modern tegelkyrka invigd 1976.

KOM TILL MIG

Alla ni som är tyngda av bördor; jag skall skänka er vila…

GUDSTJÄNSTER

I gudstjänsten ges det utrymme för reflektion och eftertanke, ett utrymme som kan ge ny kraft och inspiration.

LILLA AKTUELLT | KALENDER

Leave Blank
Palmsöndagen 9/4

firar vi gudstjänst i Mikaelikyrkan i Skärholmen kl 14:00 samt företas palmsöndagprocession.

Skärtorsdagen 13/4

firar vi gudstjänst i Mikaelikyrkan i Skärholmen kl 18:00 samt lärjungarnas fottvagning. Senare på kvällen följs av stilla aftonbön kl 19:30.

Långfredagen 14/4

Jesu korsfästelse och död kl 13:30 i St. Petrus och Paulus kyrka, Hallunda (Tomtbergavägen 8, 145 67 Norsborg).

Påsknatten (påskafton) 14/4

firar vi påsknattsmässa kl 19:00 i Mikaelikyrkan i Skärholmen.

Påskdagen 16/4

firar vi Jesu uppståndelse kl 13:00 i Mikaelikyrkan i Skärholmen.

DOP

Dopet är den största och första högtiden i det kristna livet. Gud välkomnar oss som sina barn och ett kristet dop är alltid ett dop i Faderns, Sonens och Den Helige Andes namn. Vill du döpa ditt barn eller vill du kanske själv bli döpt i katolska kyrkan?

BRÖLLOP

Äktenskapet är en bestämd form av ett kristet liv. Den skall helgas ömsesidigt och varar så länge den andra parten lever. Äktenskapet är det sakrament genom vilket man och hustru gör Kristus närvarande för varandra. Det är också ett tecken på Kristi kärlek till hela kyrkan.

BEGRAVNING

När en katolik har avlidit, kontakta en begravningsbyrå så snart som möjligt. Katolska kyrkan har inga egna begravningsbyråer. Det är inte alltid så lätt att välja begravningsbyrå så fråga gärna vänner och bekanta om rekommendationer.Om man inte har någon specifik präst i åtanke, kontakta församlingen och be om hjälp att boka tid med en präst.

HITTA SNABBT

senaste aktiviteter och vilken församling du tillhör.

Hitta din församling

Församlingar
Stockholms katolska stift omfattar 44 församlingar i hela landet. Som medlem i katolska kyrkan tillhör man den församling som ligger närmast geografiskt.
Här kan du se vilken församling du tillhör genom att följa länken: http://kaldeiskakyrkan.se/forsamlingar/

Länka text

Resa

Kyrkans resa
Församlingen planerar att göra en resa till _____ den ____ månad 2017. Resan kommer att förutom besök i …..
Klicka på länken nedan för mer information:
http://———-

Uppgifter till medlemsregistret

Vill du ansöka om medlemsskap i Stockholms katolska stift?

Ladda ner filen nedan.

Uppgifter-till-medlemsregistret.pdf

VÄLKOMMEN TILL

KATOLSKA KYRKAN I SVERIGE

636x636 - pexels womens ministry

Mikaelikyrkan

i Skärholmen

KATOLSKA KYRKAN I VÄRLDEN

Katolska kyrkan är med sina ca 1,2 miljarder medlemmar (ungefär 17,4% av världens befolkning) det största av de kristna samfunden och den största religionsgemenskapen överhuvudtaget. Den kallas även för den romersk-katolska kyrkan eftersom biskopen av Rom, påven, är kyrkans överhuvud. Den katolska kyrkan beskriver sig själv med fyra adjektiv: en, helig, katolsk och apostolisk.

LIVET I KYRKAN

BILDER FRÅN OLIKA AKTIVITETER